IELTS Writing Task 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

2,500.- 3,500.-

IELTS Writing Task 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing 7.0

Sold out

IELTS Writing Task 2

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing 7.0

Sold out

คอร์ส IELTS Writing Task 2
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนของทาง IELTS ให้เลยครับ โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Writing Task 2
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนของทาง IELTS ให้เลยครับ โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quizคอร์ส IELTS Writing Task 2
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนของทาง IELTS ให้เลยครับ โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลาCourse Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 2

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: ทำความรู้จักและความท้าทายของข้อสอบ
Chapter 2: อธิบายเกณฬ์การให้คะแนน Writing Task 2
Chapter 3: องค์ประกอบการเขียน essay

ผู้เรียนรู้ว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างในการสอบและรู้ว่าควรฝึกทักษะอะไรบ้าง

Chapter 4: วิธีการรับมือโจทย์แต่ละประเภท
Chapter 5: การเขียน Cause-Solution essays
Chapter 6: การเขียน Outweigh essays
Chapter 7: การเขียน Positive or Negative Development essays
Chapter 8: การเขียน Both Views essays
Chapter 9: การเขียน Agree or Disagree essays
Chapter 10: การเขียน supporting ideas

เขียนได้ชำนาญไม่ว่าจะเจอโจทย์ประเภทใดก็ตามเวลาสอบจริง

• คิดไอเดียออก

•. ตอบโจทย์ครบ องค์ประกอบสอบบูรณ์

•. ขยายความเป็น เดินเรื่องได้

•. เขียนทัน 40 นาที

Chapter 11-12: Grammar ที่จำเป็นในการใช้สอบ IELTS Writing

เพิ่มคะแนน Grammar ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 13: คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆในการเขียน

เพิ่มคะแนน Vocabulary ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 14: Cohesive devices 3 แบบ

เพิ่มคะแนน Coherence & Cohesion ให้ถึง 6.5 - 7.0

Course Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 2

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: ทำความรู้จักและความท้าทายของข้อสอบ
Chapter 2: อธิบายเกณฬ์การให้คะแนน Writing Task 2
Chapter 3: องค์ประกอบการเขียน essay

ผู้เรียนรู้ว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างในการสอบและรู้ว่าควรฝึกทักษะอะไรบ้าง

Chapter 4: วิธีการรับมือโจทย์แต่ละประเภท
Chapter 5: การเขียน Cause-Solution essays
Chapter 6: การเขียน Outweigh essays
Chapter 7: การเขียน Positive or Negative Development essays
Chapter 8: การเขียน Both Views essays
Chapter 9: การเขียน Agree or Disagree essays
Chapter 10: การเขียน supporting ideas

เขียนได้ชำนาญไม่ว่าจะเจอโจทย์ประเภทก็ตามเวลาสอบจริง

  • คิดไอเดียออก
  • ตอบโจทย์ครบ องค์ประกอบสอบบูรณ์
  • ขยายความเป็น เดินเรื่องได้
  • เขียนทัน 40 นาที

Chapter 11-12: Grammar ที่จำเป็นในการใช้สอบ IELTS Writing

เพิ่มคะแนน Grammar ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 13: คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆในการเขียน

เพิ่มคะแนน Vocabulary ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 14: Cohesive devices 3 แบบ

เพิ่มคะแนน Coherence & Cohesion ให้ถึง 6.5 - 7.0

Course Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 2

Chapter 1: ทำความรู้จักและความท้าทายของข้อสอบ
Chapter 2: อธิบายเกณฬ์การให้คะแนน Writing Task 2
Chapter 3: องค์ประกอบการเขียน essay

เป้าหมาย: ผู้เรียนรู้ว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างในการสอบและรู้ว่าควรฝึกทักษะอะไรบ้าง

Chapter 4: วิธีการรับมือโจทย์แต่ละประเภท
Chapter 5: การเขียน Cause-Solution essays
Chapter 6: การเขียน Outweigh essays
Chapter 7: การเขียน Positive or Negative Development essays
Chapter 8: การเขียน Both Views essays
Chapter 9: การเขียน Agree or Disagree essays
Chapter 10: การเขียน supporting ideas

เป้าหมาย: เขียนได้ชำนาญไม่ว่าจะเจอโจทย์ประเภทก็ตามเวลาสอบจริง

  • คิดไอเดียออก
  • ตอบโจทย์ครบ องค์ประกอบสอบบูรณ์
  • ขยายความเป็น เดินเรื่องได้
  • เขียนทัน 40 นาที

Chapter 11-12: Grammar ที่จำเป็นในการใช้สอบ IELTS Writing

เป้าหมาย: เพิ่มคะแนน Grammar ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 13: คำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆในการเขียน

เป้าหมาย: เพิ่มคะแนน Vocabulary ของผู้เรียนให้ถึง 6.5 - 7.0

Chapter 14: Cohesive devices 3 แบบ

เป้าหมาย: เพิ่มคะแนน Coherence & Cohesion ให้ถึง 6.5 - 7.0

โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้

โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้

โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์ส
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 60 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์ส
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์ส
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Partner

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่