คอร์ส Super Grammar
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพื้นฐาน เพื่อพิชิต IELTS Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

สอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 4,000.-


คอร์ส Super Grammar
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพื้นฐาน เพื่อพิชิต IELTS Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

สอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 4,000.-


คอร์ส Super Grammar
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการพื้นฐาน เพื่อพิชิต Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ

สอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 4,000.-


Course Outline
หลักสูตรคอร์ส Super Grammar

Content

จุดประสงค์

Introduction

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

Course Outline
หลักสูตรคอร์ส Super Grammar

Content

จุดประสงค์

Introduction

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

Course Outline
หลักสูตรคอร์ส Super Grammar

Introduction

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

รับนักเรียนเพียง 30 คนต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Partner

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Email: Info@engsquare.site

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

1. IELTS Listening
2. IELTS Speaking
3. IELTS Reading
4. IELTS Writing Task 1
5. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

1. Vocabulary
2. Super Grammar
3. Integrated Skills
4. IELTS Listening
5. IELTS Speaking
6. IELTS Reading
7. IELTS Writing Task 1
8. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

Partner