[HOT] IELTS Super Grammar

คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

4,000.- 6,500.-

[HOT] IELTS Super Grammar

คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

4,000.- 6,500.-

[HOT] IELTS Super Grammar

คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

4,000.- 6,500.-


คอร์ส IELTS Super Grammar
คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Super Grammar
คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Super Grammar
คอร์สที่จะเปลี่ยนคนไม่มีพื้นฐาน ให้กลายเป็นคนพื้นฐานแน่น

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยคที่หลากหลายในการเขียนและพูดที่นำไปใช้ใน IELTS Writing และ Speaking, การอ่านประโยคที่ซับซ้อนใน IELTS Reading Passages หรือแม้แต่การจับ keywords ประโยคในบทสนทนาต่างๆของ IELTS Listening ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ตรวจการพูดตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง


Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Super Grammar

Content

จุดประสงค์

Introduction:

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Super Grammar

Introduction:

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Super Grammar

Content

จุดประสงค์

Introduction:

 • ภาพกว้างของสิ่งที่จะได้เรียนคอร์สเรียน IELTS SuperGrammar นี้
 • สิ่งที่ผู้เรียนจะทำได้หลังจบคอร์ส

Chapter 1: Parts of Speech: Noun

Chapter 2: Parts of Speech: Adjective

Chapter 3: Parts of Speech: Pronoun

Chapter 4: Parts of Speech: Verb

Chapter 5: Parts of Speech: Preopsition

Chapter 6: Parts of Speech: Adverb

Chapter 7: Parts of Speech: Conjunction

Chapter 8: Parts of Speech: สรุป

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Parts of Speech
 • ผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์และมีความซับซ้อนได้
 • ผู้เรียนจะเริ่มอ่านประโยคที่ซับซ้อนเบื้องต้นใน reading passage ได้

Chater 9: Clause: Adjective Clause

Chapter 10: Clause: Noun Clause

Chapter 11: Clause: Adverb Clause

 • ทักษะ grammar ทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งประโยคที่ซับซ้อน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างประโยคด้วย advanced grammar ได้
 • ผู้เรียนจะเข้าใจความซับซ้อนของ IETLS Reading ได้แล้ว และความกลัวของการอ่านไม่รู้เรื่องจะหมดไป

Chapter 12: สรุป + แบบทดสอบ

 • สรุปภาพกว้างของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคอร์สพร้อมทั้งลองทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน

All Packages

All Packages

All Packages

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Partner

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่