คอร์ส IELTS Speaking
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Speaking Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาหลักสูตรจะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS Speaking Exam โดยเฉพาะให้เลย ซึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนจะประกอบไปด้วย 4 อย่างหลักๆ ได้แก่

 1. Fluency and Coherence: ความคล่องและความต่อเนื่อง
 2. Lexical Resource (Vocabulary): ความหลากหลายของคำคัพท์ที่ใช้
 3. Grammatical Range and Accuracy: ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้
 4. Pronunciation: สำเนียงการออกเสียง

นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้จะมีการสอนเทคนิคการตอบคำถามใน IELTS Speaking Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคการเลี่ยงตอบคำถามด้วยเช่นกัน และยังมีสอนเรื่องการใช้ภาษาในการพูดให้เป็นธรรมชาติในการสร้างรูปประโยคในการพูดต่างๆในแต่ละบริบท

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบ

ตรวจและประเมินการพูดของผู้เรียน

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 2,500.-


คอร์ส IELTS Speaking
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Speaking Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาหลักสูตรจะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS Speaking Exam โดยเฉพาะให้เลย ซึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนจะประกอบไปด้วย 4 อย่างหลักๆ ได้แก่

 1. Fluency and Coherence: ความคล่องและความต่อเนื่อง
 2. Lexical Resource (Vocabulary): ความหลากหลายของคำคัพท์ที่ใช้
 3. Grammatical Range and Accuracy: ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้
 4. Pronunciation: สำเนียงการออกเสียง

นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้จะมีการสอนเทคนิคการตอบคำถามใน IELTS Speaking Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคการเลี่ยงตอบคำถามด้วยเช่นกัน และยังมีสอนเรื่องการใช้ภาษาในการพูดให้เป็นธรรมชาติในการสร้างรูปประโยคในการพูดต่างๆในแต่ละบริบท

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบ

ตรวจและประเมินการพูดของผู้เรียน

สอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 2,500.-


คอร์ส IELTS Speaking
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Speaking Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาหลักสูตรจะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS Speaking Exam โดยเฉพาะให้เลย ซึ่งในเกณฑ์การให้คะแนนจะประกอบไปด้วย 4 อย่างหลักๆ ได้แก่

 1. Fluency and Coherence: ความคล่องและความต่อเนื่อง
 2. Lexical Resource (Vocabulary): ความหลากหลายของคำคัพท์ที่ใช้
 3. Grammatical Range and Accuracy: ความหลากหลายของไวยกรณ์ที่ใช้และความถูกต้องในการใช้
 4. Pronunciation: สำเนียงการออกเสียง

นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้จะมีการสอนเทคนิคการตอบคำถามใน IELTS Speaking Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคการเลี่ยงตอบคำถามด้วยเช่นกัน และยังมีสอนเรื่องการใช้ภาษาในการพูดให้เป็นธรรมชาติในการสร้างรูปประโยคในการพูดต่างๆในแต่ละบริบท

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์ส 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

จัดเต็มแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบ

ตรวจและประเมินการพูดของผู้เรียน

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)
✅   มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
✅   มีคลังความรู้มากมาย เช่น model essays, speaking questions, etc.
✅   หากมีถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน สามารถสอบถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)

ราคา 2,500.-


Course Outline
หลักสูตรคอร์ส IELTS Speaking

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: Introduction

 • แนวข้อสอบ IELTS Speaking และความท้าทายที่เราต้องเจอ

Chapter 2: เพิ่มคะแนน Pronunciation

 • เป็นบทที่สอนการออกเสียงของผู้เรียนให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Pronunciation

Chapter 3: เพิ่มคะแนน Fluency & Coherence

 • บทที่เพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนมีไอเดียในการตอบคำถามและพูดได้เรื่อยๆ
 • เพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Fluency & Coherence ให้ผู้เรียน

Chapter 4: เพิ่มคะแนน Vocabulary

 • บทที่สอน structures เพื่อให้นำไปใช้พูดในการสื่อความหมายแบบต่างๆเช่น วิธีการพูดแสดงความเห็น การพูดถึงสาเหตุ-ผลลัพธ์ การเปรียบเทียบ และอื่นๆอีกมากมาย
 • เพิ่มคะแนน Vocabulary เพราะผู้เรียนสื่อความหมายได้หลากหลายมาก

Chapter 5: เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary

 • บทที่สอน grammar topics ที่จำเป็นสำหรับการสอบ Speaking โดยเฉพาะ
 • เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

Chapter 6: Exam Techniques

 • เจาะลึกกลยุทธ์การตอบคำถาม Speaking โดยเฉพาะ กับเทคนิคที่ครูบีมสร้างขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคน

Chapter 7: All about the Exam

 • วิธีการพิชิตข้อสอบในแต่ละ Part

Chapter 8: คำศัพท์ 1,000 คำพร้อมการออกเสียง

 • คำศัพท์ที่ใช้ได้ในการสอบ 1,000 คำพร้อมตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ทันที

Additional Resources 1:

 • คลังความรู้เพิ่มเติม: โจทย์ที่สามารถเจอได้ในการสอบ

Additional Resources 2:

 • ตัวอย่างการตอบคำถามคร่าวๆ ของโจทย์แต่ละหมวด

Course Outline
หลักสูตรคอร์ส IELTS Speaking

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: Introduction

 • แนวข้อสอบ IELTS Speaking และความท้าทายที่เราต้องเจอ

Chapter 2: เพิ่มคะแนน Pronunciation

 • เป็นบทที่สอนการออกเสียงของผู้เรียนให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Pronunciation

Chapter 3: เพิ่มคะแนน Fluency & Coherence

 • บทที่เพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนมีไอเดียในการตอบคำถามและพูดได้เรื่อยๆ
 • เพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Fluency & Coherence ให้ผู้เรียน

Chapter 4: เพิ่มคะแนน Vocabulary

 • บทที่สอน structures เพื่อให้นำไปใช้พูดในการสื่อความหมายแบบต่างๆเช่น วิธีการพูดแสดงความเห็น การพูดถึงสาเหตุ-ผลลัพธ์ การเปรียบเทียบ และอื่นๆอีกมากมาย
 • เพิ่มคะแนน Vocabulary เพราะผู้เรียนสื่อความหมายได้หลากหลายมาก

Chapter 5: เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary

 • บทที่สอน grammar topics ที่จำเป็นสำหรับการสอบ Speaking โดยเฉพาะ
 • เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

Chapter 6: Exam Techniques

 • เจาะลึกกลยุทธ์การตอบคำถาม Speaking โดยเฉพาะ กับเทคนิคที่ครูบีมสร้างขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคน

Chapter 7: All about the Exam

 • วิธีการพิชิตข้อสอบในแต่ละ Part

Chapter 8: คำศัพท์ 1,000 คำพร้อมการออกเสียง

 • คำศัพท์ที่ใช้ได้ในการสอบ 1,000 คำพร้อมตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ทันที

Additional Resources 1:

 • คลังความรู้เพิ่มเติม: โจทย์ที่สามารถเจอได้ในการสอบ

Additional Resources 2:

 • ตัวอย่างการตอบคำถามคร่าวๆ ของโจทย์แต่ละหมวด

Course Outline
หลักสูตรคอร์ส IELTS Speaking

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: Introduction

 • แนวข้อสอบ IELTS Speaking และความท้าทายที่เราต้องเจอ

Chapter 2: เพิ่มคะแนน Pronunciation

 • เป็นบทที่สอนการออกเสียงของผู้เรียนให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Pronunciation

Chapter 3: เพิ่มคะแนน Fluency & Coherence

 • บทที่เพิ่มความคล่องแคล่วในการพูดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนมีไอเดียในการตอบคำถามและพูดได้เรื่อยๆ
 • เพิ่มคะแนนในเกณฑ์ Fluency & Coherence ให้ผู้เรียน

Chapter 4: เพิ่มคะแนน Vocabulary

 • บทที่สอน structures เพื่อให้นำไปใช้พูดในการสื่อความหมายแบบต่างๆเช่น วิธีการพูดแสดงความเห็น การพูดถึงสาเหตุ-ผลลัพธ์ การเปรียบเทียบ และอื่นๆอีกมากมาย
 • เพิ่มคะแนน Vocabulary เพราะผู้เรียนสื่อความหมายได้หลากหลายมาก

Chapter 5: เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary

 • บทที่สอน grammar topics ที่จำเป็นสำหรับการสอบ Speaking โดยเฉพาะ
 • เพิ่มคะแนน Grammatical Range & Vocabulary ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

Chapter 6: Exam Techniques

 • เจาะลึกกลยุทธ์การตอบคำถาม Speaking โดยเฉพาะ กับเทคนิคที่ครูบีมสร้างขึ้นมาให้เพื่อนๆทุกคน

Chapter 7: All about the Exam

 • วิธีการพิชิตข้อสอบในแต่ละ Part

Chapter 8: คำศัพท์ 1,000 คำพร้อมการออกเสียง

 • คำศัพท์ที่ใช้ได้ในการสอบ 1,000 คำพร้อมตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ทันที

Additional Resources 1:

 • คลังความรู้เพิ่มเติม: โจทย์ที่สามารถเจอได้ในการสอบ

Additional Resources 2:

 • ตัวอย่างการตอบคำถามคร่าวๆ ของโจทย์แต่ละหมวด

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

รับนักเรียนเพียง 30 คนต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Partner

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Email: Info@engsquare.site

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

1. IELTS Listening
2. IELTS Speaking
3. IELTS Reading
4. IELTS Writing Task 1
5. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

1. Vocabulary
2. Super Grammar
3. Integrated Skills
4. IELTS Listening
5. IELTS Speaking
6. IELTS Reading
7. IELTS Writing Task 1
8. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

Partner