IELTS Reading

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

2,500.- 3,500.-

IELTS Reading

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

2,500.- 3,500.-

IELTS Reading

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

2,500.- 3,500.-


คอร์ส IELTS Reading
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนภาพรวมของข้อสอบ IELTS Reading ทั้งหมด พร้อมรูปแบบในการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคในการรับมือกับข้อสอบในแต่ละพาร์ทด้วยเช่นกัน และยังมีคลังคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบอีกด้วย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Reading
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนภาพรวมของข้อสอบ IELTS Reading ทั้งหมด พร้อมรูปแบบในการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคในการรับมือกับข้อสอบในแต่ละพาร์ทด้วยเช่นกัน และยังมีคลังคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบอีกด้วย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Reading
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Reading Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนภาพรวมของข้อสอบ IELTS Reading ทั้งหมด พร้อมรูปแบบในการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคในการรับมือกับข้อสอบในแต่ละพาร์ทด้วยเช่นกัน และยังมีคลังคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบอีกด้วย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง


Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Reading

Content

จุดประสงค์

Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ IELTS Reading
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Language Skills

 • ความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเรียน

Key Skill 1: สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อได้ข้อสอบ

 • สิ่งที่ผู้สอบต้องทำก่อนจะเริ่มลงมืออ่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ

Key Skill 2: เติมคำ
Key Skll 3: True/ False/ Not Given
Key Skill 4: Multiple Matchings
Key Skill 5: Sentence Endings
Key Skill 6: Multiple-Choice Questions
Key Skill 7: Summary Completion
Key Skill 8: Multiple Matchings
Key Skill 9: Headings
Key Skill 10: Multiple Choice (แบบยาก)

 • แต่ละ key skill จะสอนวิธีการพิชิตข้อสอบแต่ละประเภท
 • สิ่งที่โจทย์จะหลอกและวิธีการรับมือ
 • เทคนิคที่ต้องใช้เมื่อเจอแนวข้อสอบประเภทนั้นๆ
 • วิธีการรับมือกับข้อสอบแนวนั้นๆแบบ step by step

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้เจอแน่นอนในการสอบ แบ่งตาม topic
 • เทคนิคการเดาศัพท์
 • โครงสร้างประโยคที่ได้เจอแน่นอนการสอบอ่าน + วิธีแปล

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Reading

Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ Reading
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Language Skills

 • ความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเรียน

Key Skill 1: สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อได้ข้อสอบ

 • สิ่งที่ผู้สอบต้องทำก่อนจะเริ่มลงมืออ่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ

Key Skill 2: เติมคำ
Key Skll 3: True/ False/ Not Given
Key Skill 4: Multiple Matchings
Key Skill 5: Sentence Endings
Key Skill 6: Multiple-Choice Questions
Key Skill 7: Summary Completion
Key Skill 8: Multiple Matchings
Key Skill 9: Headings
Key Skill 10: Multiple Choice (แบบยาก)

 • แต่ละ key skill จะสอนวิธีการพิชิตข้อสอบแต่ละประเภท
 • สิ่งที่โจทย์จะหลอกและวิธีการรับมือ
 • เทคนิคที่ต้องใช้เมื่อเจอแนวข้อสอบประเภทนั้นๆ
 • วิธีการรับมือกับข้อสอบแนวนั้นๆแบบ step by step

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้เจอแน่นอนในการสอบ แบ่งตาม topic
 • เทคนิคการเดาศัพท์
 • โครงสร้างประโยคที่ได้เจอแน่นอนการสอบอ่าน + วิธีแปล

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Reading

Content

จุดประสงค์

Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ IELTS Reading
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Language Skills

 • ความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนเริ่มเรียน

Key Skill 1: สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อได้ข้อสอบ

 • สิ่งที่ผู้สอบต้องทำก่อนจะเริ่มลงมืออ่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ

Key Skill 2: เติมคำ
Key Skll 3: True/ False/ Not Given
Key Skill 4: Multiple Matchings
Key Skill 5: Sentence Endings
Key Skill 6: Multiple-Choice Questions
Key Skill 7: Summary Completion
Key Skill 8: Multiple Matchings
Key Skill 9: Headings
Key Skill 10: Multiple Choice (แบบยาก)

 • แต่ละ key skill จะสอนวิธีการพิชิตข้อสอบแต่ละประเภท
 • สิ่งที่โจทย์จะหลอกและวิธีการรับมือ
 • เทคนิคที่ต้องใช้เมื่อเจอแนวข้อสอบประเภทนั้นๆ
 • วิธีการรับมือกับข้อสอบแนวนั้นๆแบบ step by step

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้เจอแน่นอนในการสอบ แบ่งตาม topic
 • เทคนิคการเดาศัพท์
 • โครงสร้างประโยคที่ได้เจอแน่นอนการสอบอ่าน + วิธีแปล

All Packages

All Packages

All Packages

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Partner

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่