IELTS Listening

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

1,500.- 2,500.-

IELTS Listening

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

1,500.- 2,500.-

IELTS Listening

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

1,500.- 2,500.-


คอร์ส IELTS Listening
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ IELTS Listening Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึง Word Form ที่ผู้เรียนสามารถในไปใช้ในการทำข้อสอบ และในหลักสูตรนี้ยังเน้นเรื่องการสร้าง English Exposure ให้กับผู้เรียนด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Listening
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ IELTS Listening Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึง Word Form ที่ผู้เรียนสามารถในไปใช้ในการทำข้อสอบ และในหลักสูตรนี้ยังเน้นเรื่องการสร้าง English Exposure ให้กับผู้เรียนด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Listening
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Listening Band 7.0

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ IELTS Listening Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึง Word Form ที่ผู้เรียนสามารถในไปใช้ในการทำข้อสอบ และในหลักสูตรนี้ยังเน้นเรื่องการสร้าง English Exposure ให้กับผู้เรียนด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ตรวจการพูดตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง


Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Listening

Content

จุดประสงค์

Introduction:

 • แนวข้อสอบ IELTS Listening และความท้าทายที่ต้องเจอ

Chapter 1: Listening Section 1

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทแรกของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 2: Listening Section 2

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สองของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 3: Listening Section 3

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สามของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 4: Listening Section 4

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สี่ของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 5: Additional Resources

 • ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง Word Form และการนำไปใช้ในการสอบ Listening
 • คำศัพท์ 1,000 คำที่เจอได้ในการสอบแน่นอน + ตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา สำหรับการฝึกเพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Listening

Introduction:

 • แนวข้อสอบ IELTS Listening และความท้าทายที่ต้องเจอ

Chapter 1: Listening Section 1

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทแรกของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 2: Listening Section 2

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สองของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 3: Listening Section 3

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สามของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 4: Listening Section 4

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สี่ของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 5: Additional Resources

 • ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง Word Form และการนำไปใช้ในการสอบ Listening
 • คำศัพท์ 1,000 คำที่เจอได้ในการสอบแน่นอน + ตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา สำหรับการฝึกเพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

Course Outline

หลักสูตรคอร์สเรียน IELTS Listening

Content

จุดประสงค์

Introduction:

 • แนวข้อสอบ IELTS Listening และความท้าทายที่ต้องเจอ

Chapter 1: Listening Section 1

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทแรกของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 2: Listening Section 2

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สองของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 3: Listening Section 3

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สามของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 4: Listening Section 4

 • ทุกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่สี่ของข้อสอบและวิธีการรับมือ + กลยุทธ์ต่างๆ

Chapter 5: Additional Resources

 • ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง Word Form และการนำไปใช้ในการสอบ Listening
 • คำศัพท์ 1,000 คำที่เจอได้ในการสอบแน่นอน + ตัวอย่างการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา สำหรับการฝึกเพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

All Packages

All Packages

All Packages

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Partner

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่