หัวข้อ essay ยอดฮิตของ IELTS Writing Task 2


ใน PDF นี้ พี่ได้รวบรวมเอาหัวข้อ IELTS Writing Task 2 มาไว้ด้วยกัน โดยแบ่งตาม general topic ที่มักออกข้อสอบบ่อย (การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ศิลปะ, ปัญหาสังคม, ฯลฯ) และในแต่ละหมวดหมู่นั้น พี่ได้แบ่งชนิดคำถามที่ต่างกันให้เราเอาไว้ด้วย

สามารถ download ไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไปฝึกวางโครงและลองฝึกเขียนกันได้เลยทันทีครับผม
Link: https://bit.ly/ielts-writing-topics

Notes: PDF อันนี้เป็น e-file นะครับ พี่ทำสารบัญเอาไว้ที่หน้าแรก เพียงแค่เรา click ไปที่หมวดนั้นๆ มันจะพาเราไปยังหน้านั้นทันที และที่มุมขวาบนของแต่ละหน้า จะมีคำว่า Back to Table of Contents อยู่นะครับ เมื่อเรา click ไปที่ตรงนั้นแล้ว มันจะพาเรากลับไปที่หน้าสารบัญทันที ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเรื่องที่ต้องการฝึกเขียนครับ

หัวข้อ essay ยอดฮิตของ IELTS Writing Task 2


ใน PDF นี้ พี่ได้รวบรวมเอาหัวข้อ IELTS Writing Task 2 มาไว้ด้วยกันโดยแบ่งตาม general topic ที่มักออกข้อสอบบ่อย (การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ศิลปะ, ปัญหาสังคม, ฯลฯ) และในแต่ละหมวดหมู่นั้น พี่ได้แบ่งชนิดคำถามที่ต่างกันให้เราเอาไว้ด้วย

สามารถ download ไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไปฝึกวางโครงและลองฝึกเขียนกันได้เลยทันทีครับผม
Link: https://bit.ly/ielts-writing-topics

Notes: PDF อันนี้เป็น e-file นะครับ พี่ทำสารบัญเอาไว้ที่หน้าแรก เพียงแค่เรา click ไปที่หมวดนั้นๆ มันจะพาเราไปยังหน้านั้นทันที และที่มุมขวาบนของแต่ละหน้า จะมีคำว่า Back to Table of Contents อยู่นะครับ เมื่อเรา click ไปที่ตรงนั้นแล้ว มันจะพาเรากลับไปที่หน้าสารบัญทันที ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเรื่องที่ต้องการฝึกเขียนครับ

หัวข้อ essay ยอดฮิตของ IELTS Writing Task 2


ใน PDF นี้ พี่ได้รวบรวมเอาหัวข้อ IELTS Writing Task 2 มาไว้ด้วยกัน โดยแบ่งตาม general topic ที่มักออกข้อสอบบ่อย (การศึกษา, สิ่งแวดล้อม, ศิลปะ, ปัญหาสังคม, ฯลฯ) และในแต่ละหมวดหมู่นั้น พี่ได้แบ่งชนิดคำถามที่ต่างกันให้เราเอาไว้ด้วย

สามารถ download ไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อไปฝึกวางโครงและลองฝึกเขียนกันได้เลยทันทีครับผม
Link: https://bit.ly/ielts-writing-topics

Notes: PDF อันนี้เป็น e-file นะครับ พี่ทำสารบัญเอาไว้ที่หน้าแรก เพียงแค่เรา click ไปที่หมวดนั้นๆ มันจะพาเราไปยังหน้านั้นทันที และที่มุมขวาบนของแต่ละหน้า จะมีคำว่า Back to Table of Contents อยู่นะครับ เมื่อเรา click ไปที่ตรงนั้นแล้ว มันจะพาเรากลับไปที่หน้าสารบัญทันที ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเรื่องที่ต้องการฝึกเขียนครับ