IELTS Writing Task 1

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

2,500.- 3,500.-

IELTS Writing Task 1

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

2,500.- 3,500.-

IELTS Writing Task 1

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

2,500.- 3,500.-


คอร์ส IELTS Writing Task 1
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

คอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS โดยเฉพาะให้เลย โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Writing Task 1
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

คอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS โดยเฉพาะให้เลย โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา

รายะลเอียดคอร์ส IELTS Writing Task 2

  เราพัฒนาหลักสูตรการสอนสำหรับคนที่เล็ง IELTS Writing 6.5 ขึ้นไป หรือคนที่ต้องการทำคะแนน IELTS ให้สูงที่สุดเพื่อการแข่งขันในการสอบเข้ามหาลัย

  เนื้อหาแน่นเอี้ยดกว่าที่ไหน สอนทักษะตามเกณฑ์การให้คะแนนครบทั้ง 4 ของ IELTS Writing แบบฝึกหัดครบทุกมิติและประคอง ไล่ระดับความยากง่ายให้ผู้เรียน เน้นการนำไปใช้ได้จริงได้ทันที ตรวจเอสเสแบบจัดเต็มฟรี ครบทุกเกณฑ์ (บอกลาการตรวจที่แก้แกรมม่าอย่างเดียว) ไม่ได้บอกว่าผิดตรงไหน แต่บอกว่าต้องฝึกยังไง และฝึกอะไรต่อเพื่อให้พัฒนาคลังความรู้ขนาดใหญ่รวบรวม essay เก่าๆของนักเรียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง model essays คะแนน ทุกระดับ พร้อมวิเคราะห์ที่มาของคะแนนในการเขียนแต่ละระดับ ต้องการดูที่มาของหลักสูตรของเรา คลิกที่นี่

คลิปสอนมากกว่า 25 คลิป

ล็อคอินอินผ่านทางเวปไซต์นี้เพื่อเข้าเรียนได้ทันที

ระยะเวลาในการเรียน 90 วัน

สามารถสอบถามครูบีมได้ตลอดระหว่างคอร์ส


เอสเสเก่าๆของนักเรียน

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

คลังเอสเสที่ได้คะแนน 7.0-9.0

การตรวจแบบจัดเต็ม

บทวิเคราะห์เอสเส

Assignment

Quiz


คอร์ส IELTS Writing Task 1
เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการคะแนน IELTS Writing Band 7.0

คอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS โดยเฉพาะให้เลย โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

รายละเอียดคอร์สเรียน

อายุการใช้งานคอร์สเรียน 3 เดือน

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และแบบทดสอบประกอบให้ในแต่ละบทเรียน

คลังความรู้เพิ่มเติม

สิทธิพิเศษที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ตรวจงานเขียนฟรีตลอดระยะเวลาคอร์สเรียน

สามารถขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้เรื่อยๆ

ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง

สามารถสอบถามเนื้อหาการเรียนกับครูบีมได้ตลอดเวลา


Course Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 1

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ Writing Task 1
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Chapter 2: Key Skills:

 • ทักษะที่จำเป็นต่อการเขียนกราฟ
  • วิธีเขียนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  • วิธีเขียนเปรียบเทียบข้อมูล
  • วิธีเขียนแสดงความแตกต่างของข้อมูล
  • วิธีเขียนลำดับต่างๆ

Chapter 3: Line Graph
Chapter 4: Bar Charts
Chapter 5: Pie Charts
Chapter 6: Table
Chapter 7: Map
Chapter 8: Process Diagram

 • วิธีการรับมือของโจทย์แต่ละประเภทของ Task 1
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ
 • วิธีการจัดเรียงไอเดียในแต่ละย่อหน้า
 • วิธีการเขียนทีละย่อหน้าอย่างละเอียด

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อย
 • structures ที่ได้ใช้บ่อยในการเขียน
 • model essays

Course Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 1

Chapter 1: Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ Writing Task 1
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Chapter 2: Key Skills:

 • ทักษะที่จำเป็นต่อการเขียนกราฟ
  • วิธีเขียนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  • วิธีเขียนเปรียบเทียบข้อมูล
  • วิธีเขียนแสดงความแตกต่างของข้อมูล
  • วิธีเขียนลำดับต่างๆ

Chapter 3: Line Graph
Chapter 4: Bar Charts
Chapter 5: Pie Charts
Chapter 6: Table
Chapter 7: Map
Chapter 8: Process Diagram

 • วิธีการรับมือของโจทย์แต่ละประเภทของ Task 1
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ
 • วิธีการจัดเรียงไอเดียในแต่ละย่อหน้า
 • วิธีการเขียนทีละย่อหน้าอย่างละเอียด

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อย
 • structures ที่ได้ใช้บ่อยในการเขียน
 • model essays

Course Outline

หลักสูตรคอร์ส IELTS Writing Task 1

Content

จุดประสงค์

Chapter 1: Introduction

 • ภาพกว้างของข้อสอบ Writing Task 1
 • แนวข้อสอบและความท้าทาย

Chapter 2: Key Skills:

 • ทักษะที่จำเป็นต่อการเขียนกราฟ
  • วิธีเขียนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  • วิธีเขียนเปรียบเทียบข้อมูล
  • วิธีเขียนแสดงความแตกต่างของข้อมูล
  • วิธีเขียนลำดับต่างๆ

Chapter 3: Line Graph
Chapter 4: Bar Charts
Chapter 5: Pie Charts
Chapter 6: Table
Chapter 7: Map
Chapter 8: Process Diagram

 • วิธีการรับมือของโจทย์แต่ละประเภทของ Task 1
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ
 • วิธีการจัดเรียงไอเดียในแต่ละย่อหน้า
 • วิธีการเขียนทีละย่อหน้าอย่างละเอียด

Additional Resources:

 • คลังความรู้เพิ่มเติมนอกบทเรียน
 • คำศัพท์ที่ได้ใช้บ่อย
 • structures ที่ได้ใช้บ่อยในการเขียน
 • model essays

All Packages

All Packages

All Packages

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนกี่รอบก็ได้ภายในระยะเวลาคอร์สเรียน
เรียนบนเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง
ถามคำถามครูบีมได้โดยตรงกับทุกจุดที่ไม่เข้าใจ ถามได้ไม่อั้น
จำนวนชั่วโมงคลิปวิดิโอสอนของบทเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง
ตรวจ essay และ speaking ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
การบ้านมากมาย + คลังความรู้เพิ่มเติมขนาดยักษ์
เอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดในทุกบทเรียน
วางแผนการเตรียมตัวสอบกับครูบีมได้โดยตรง
ขอแบบฝึกหัดฝึกเพิ่มเติมได้
สามารถชำระเงินเพื่อรับส่วนลดก่อน แล้วเลือกวันเริ่มเรียนทีหลังได้
ให้คำแนะนำการฝึกตามเวลาการสอบของผู้เรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

Partner

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ทางช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่