หัวข้อยอดฮิตกับการสอบ IELTS Speaking


หัวข้อคำถามที่พบบ่อยใน IELTS Speaking Exam พี่บีมจะแบ่งตามหมวดหัวข้อคำถามให้นะครับ มีทั้ง 16 หมวดที่เขียนไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ซึ่งในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยตัวอย่างคำถามที่ผู้สอบมักจะถูกถามบ่อยนะครับ เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย!!

1. Family
2. Festivals
3. Visitors
4. Daily Routine
5. Developments in Education
6. A National Education System
7. Different Styles/Methods of Teaching and Learning
8. People’s Cinema-Going Habits Nowadays
9. Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
10. Media Censorship
11. The Role of Ceremony in Our Lives
12. Attitudes to Marriage in Your Country
13. Events of National/Global Significance
14. How Values Can Change
15. The Consumer Society
16. The Consumer Market


Family
1. Do you have a large family or a small family?
2. Can you tell me something about them?
3. How much time do you manage to spend with members of your family?
4. What sorts of things do you like to do together?
5. Did/Do you get on well with your family? Why?


Festivals
1. Tell me about the most important festival in your country.
2. What special food and activities are connected with this festival?
3. What do you most enjoy about it?
4. Do you think festivals are important for a country? Why?

Visitors
1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
2. Are there any traditional arts or music you would recommend?
3. Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country.
4. In what ways has tourism changed your country?

Daily Routine
1. What would you like to change in your daily routine?
2. Are all your days the same?
3. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.
4. What is the balance of work/study and free time in your normal day?


Developments in Education
1. How has education changed in your country in the last 10 years?
2. What changes do you foresee in the next 50 years?


A National Education System
1. How do the expectations of today’s school leavers compare with those of the previous generation?
2. What role do you think extracurricular activities play in education?


Different Styles/Methods of Teaching and Learning
1. What method of learning works best for you?
2. How beneficial do you think it is to group students according to their level of ability?


People’s Cinema-Going Habits Nowadays
1. Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years?
2. In your opinion, will this trend continue into the future?


Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
1. What are the advantages and disadvantages of making films of real-life events?
2. How important do you think it is for a film-maker to remain true to the original story?


Media Censorship
1. Should films and television be censored or should we be free to choose what we see?
2. How do you think censorship laws will change in the next 20 years?


The Role of Ceremony in Our Lives
1. How important are ceremonies in our lives?
2. Do you see the role of private and public ceremonies changing in the future?


Attitudes to Marriage in Your Country
1. Have attitudes to marriage changed in recent years?
2. In what ways do men and women feel differently about marriage, in your opinion?


Events of National/Global Significance
1. What sort of national events make headlines in your country?
2. Does the media in your country pay more attention to global or national events?


How Values Can Change
1. What kind of possessions show status in your country?
2. Do you think it was different for your grandparents?


The Consumer Society
1. Modern society is often called ‘materialistic.’ Why do you think this is?
2. Do you think consumerism is a positive or a negative development?


The Consumer Market
1. What is the role of advertising?
2. How do you think the Internet will affect buying patterns in the future

หัวข้อยอดฮิตกับการสอบ IELTS Speaking


หัวข้อคำถามที่พบบ่อยของ IELTS Speaking Exam พี่บีมจะแบ่งตามหมวดหัวข้อคำถามให้นะครับ มีทั้ง 16 หมวดที่เขียนไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ซึ่งในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยตัวอย่างคำถามที่ผู้สอบมักจะถูกถามบ่อยนะครับ เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย!!

1. Family
2. Festivals
3. Visitors
4. Daily Routine
5. Developments in Education
6. A National Education System
7. Different Styles/Methods of Teaching and Learning
8. People’s Cinema-Going Habits Nowadays
9. Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
10. Media Censorship
11. The Role of Ceremony in Our Lives
12. Attitudes to Marriage in Your Country
13. Events of National/Global Significance
14. How Values Can Change
15. The Consumer Society
16. The Consumer Market


Family
1. Do you have a large family or a small family?
2. Can you tell me something about them?
3. How much time do you manage to spend with members of your family?
4. What sorts of things do you like to do together?
5. Did/Do you get on well with your family? Why?


Festivals
1. Tell me about the most important festival in your country.
2. What special food and activities are connected with this festival?
3. What do you most enjoy about it?
4. Do you think festivals are important for a country? Why?

Visitors
1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
2. Are there any traditional arts or music you would recommend?
3. Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country.
4. In what ways has tourism changed your country?

Daily Routine
1. What would you like to change in your daily routine?
2. Are all your days the same?
3. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.
4. What is the balance of work/study and free time in your normal day?


Developments in Education
1. How has education changed in your country in the last 10 years?
2. What changes do you foresee in the next 50 years?


A National Education System
1. How do the expectations of today’s school leavers compare with those of the previous generation?
2. What role do you think extracurricular activities play in education?


Different Styles/Methods of Teaching and Learning
1. What method of learning works best for you?
2. How beneficial do you think it is to group students according to their level of ability?


People’s Cinema-Going Habits Nowadays
1. Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years?
2. In your opinion, will this trend continue into the future?


Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
1. What are the advantages and disadvantages of making films of real-life events?
2. How important do you think it is for a film-maker to remain true to the original story?


Media Censorship
1. Should films and television be censored or should we be free to choose what we see?
2. How do you think censorship laws will change in the next 20 years?


The Role of Ceremony in Our Lives
1. How important are ceremonies in our lives?
2. Do you see the role of private and public ceremonies changing in the future?


Attitudes to Marriage in Your Country
1. Have attitudes to marriage changed in recent years?
2. In what ways do men and women feel differently about marriage, in your opinion?


Events of National/Global Significance
1. What sort of national events make headlines in your country?
2. Does the media in your country pay more attention to global or national events?


How Values Can Change
1. What kind of possessions show status in your country?
2. Do you think it was different for your grandparents?


The Consumer Society
1. Modern society is often called ‘materialistic.’ Why do you think this is?
2. Do you think consumerism is a positive or a negative development?


The Consumer Market
1. What is the role of advertising?
2. How do you think the Internet will affect buying patterns in the future

 

หัวข้อยอดฮิตกับการสอบ IELTS Speaking


หัวข้อคำถามที่พบบ่อยของ IELTS Speaking Exam พี่บีมจะแบ่งตามหมวดหัวข้อคำถามให้นะครับ มีทั้ง 16 หมวดที่เขียนไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ซึ่งในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วยตัวอย่างคำถามที่ผู้สอบมักจะถูกถามบ่อยนะครับ เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย!!

1. Family
2. Festivals
3. Visitors
4. Daily Routine
5. Developments in Education
6. A National Education System
7. Different Styles/Methods of Teaching and Learning
8. People’s Cinema-Going Habits Nowadays
9. Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
10. Media Censorship
11. The Role of Ceremony in Our Lives
12. Attitudes to Marriage in Your Country
13. Events of National/Global Significance
14. How Values Can Change
15. The Consumer Society
16. The Consumer Market


Family
1. Do you have a large family or a small family?
2. Can you tell me something about them?
3. How much time do you manage to spend with members of your family?
4. What sorts of things do you like to do together?
5. Did/Do you get on well with your family? Why?


Festivals
1. Tell me about the most important festival in your country.
2. What special food and activities are connected with this festival?
3. What do you most enjoy about it?
4. Do you think festivals are important for a country? Why?

Visitors
1. What would you suggest a visitor should see and do in your country?
2. Are there any traditional arts or music you would recommend?
3. Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country.
4. In what ways has tourism changed your country?

Daily Routine
1. What would you like to change in your daily routine?
2. Are all your days the same?
3. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.
4. What is the balance of work/study and free time in your normal day?


Developments in Education
1. How has education changed in your country in the last 10 years?
2. What changes do you foresee in the next 50 years?


A National Education System
1. How do the expectations of today’s school leavers compare with those of the previous generation?
2. What role do you think extracurricular activities play in education?


Different Styles/Methods of Teaching and Learning
1. What method of learning works best for you?
2. How beneficial do you think it is to group students according to their level of ability?


People’s Cinema-Going Habits Nowadays
1. Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years?
2. In your opinion, will this trend continue into the future?


Making a Film or TV Drama of Real/Fictional Events
1. What are the advantages and disadvantages of making films of real-life events?
2. How important do you think it is for a film-maker to remain true to the original story?


Media Censorship
1. Should films and television be censored or should we be free to choose what we see?
2. How do you think censorship laws will change in the next 20 years?


The Role of Ceremony in Our Lives
1. How important are ceremonies in our lives?
2. Do you see the role of private and public ceremonies changing in the future?


Attitudes to Marriage in Your Country
1. Have attitudes to marriage changed in recent years?
2. In what ways do men and women feel differently about marriage, in your opinion?


Events of National/Global Significance
1. What sort of national events make headlines in your country?
2. Does the media in your country pay more attention to global or national events?


How Values Can Change
1. What kind of possessions show status in your country?
2. Do you think it was different for your grandparents?


The Consumer Society
1. Modern society is often called ‘materialistic.’ Why do you think this is?
2. Do you think consumerism is a positive or a negative development?


The Consumer Market
1. What is the role of advertising?
2. How do you think the Internet will affect buying patterns in the future