All Packages

All Packages

All Packages

All Courses

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นเนื้อแท้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งครูบีมจะสอนตั้งแต่การสร้างประโยคไปถึงการสร้างประโยคที่ซับซ้อนอย่างถูกหลักไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษออกมาได้อย่างธรรมชาติ พื้นฐานภาษาที่แข็งแกร่งนี้จะช่วยยกระดับทักษะ IELTS Key Skills (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนของทาง IELTS ให้เลยครับ โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียน essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการสอน cohesive devices เพื่อช่วยให้งานเขียนของนักเรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง คนตรวจข้อสอบสามารถเข้าใจง่าย

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนของทาง IELTS Writing Task 1 โดยหลักสูตรของคอร์สนี้เริ่มจากการเขียนในรูปแบบ informative essay แต่ละประเภททั้งหมดเพื่อให้ตอบคำถามถูกต้องตามรูปแบบและสิ่งที่โจทย์ต้องการ ตามมาด้วยการสอน grammar และ vocabulary ที่จำเป็นในการสร้างประโยคแบบต่างๆและการใช้คำศัพท์เพื่อสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับ IELTS Writing Task 1 โดยเฉพาะ

ในคอร์สเรียนนี้จะสอนภาพรวมของข้อสอบ IELTS Reading ทั้งหมด พร้อมรูปแบบในการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคในการรับมือกับข้อสอบในแต่ละพาร์ทด้วยเช่นกัน และยังมีคลังคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบอีกด้วย

ในคอร์สเรียนนี้ เนื้อหาหลักสูตรจะสอนตามเกณฑ์การให้คะแนนจริงของทาง IELTS Speaking Exam โดยเฉพาะให้เลย นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้จะมีการสอนเทคนิคการตอบคำถามใน IELTS Speaking Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึงเทคนิคการเลี่ยงตอบคำถามด้วยเช่นกัน และยังมีสอนเรื่องการใช้ภาษาในการพูดให้เป็นธรรมชาติในการสร้างรูปประโยคในการพูดต่างๆในแต่ละบริบท

ในคอร์สเรียนนี้ หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ IELTS Listening Exam ในแต่ละพาร์ท โดยครูบีมจะชำแหละให้ดูแบบละเอียดยิบ รวมไปถึง Word Form ที่ผู้เรียนสามารถในไปใช้ในการทำข้อสอบ และในหลักสูตรนี้ยังเน้นเรื่องการสร้าง English Exposure ให้กับผู้เรียนด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ฟังออกแน่นอนในวันสอบจริง

All Courses

All Courses

รับจำนวนจำกัดนะครับ
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

รับจำนวนจำกัดนะครับ
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

รับจำนวนจำกัดนะครับ
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่