อีเอ็นจีสแควร์ สถาบันสอน IELTS

เพื่อคนที่ต้องการ Band 7.0 หรือคนที่ต้องการทำคะแนนให้สูงสุดเพื่อยืนเข้ามหาลัยชั้นนำ

เนื้อหาเฉพาะ

 • เนื้อหาเชิงลึกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนยุคปัจจุบันที่มีเวลาจำกัดและต้องทำคะแนนได้สูงๆ

สอบถามได้ตลอดเวลา

 • เพื่อทำให้การเรียน online เทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว เราเปิดให้ผู้เรียนถามคำถามได้ตลอดเวลาที่ดูวิดิโอสอนของเรา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจทุกวินาทีของวิดิโอสอนเราจริงๆ

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

 • เราใช้เวลาสร้างแบบฝึกหัดๆเท่าๆกับการสร้างคอร์ส เพราะแบบฝึกหัดสำคัญอย่างมากกับพัฒนาการของผู้เรียนไม่แพ้กันกับเนื้อหาการสอนเลย

สื่อการสอนมากมากหลายชนิด

 • วิดิโอสอน สรุปท้ายบท แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และสื่อต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ไม่ใช่แค่เทียบเท่า แต่ดีกว่าการเรียนตัวต่อตัวไปอีกขั้น

คลังความรู้เพิ่มเติม

 • เราสร้างคลังความรู้ขนาดยักษ์​ (repository) นอกเหนือจากตัวคอร์ส รวบรวมความรู้ที่สำคัญมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้คลุกคลีกับภาษามากพอ ไม่ใช่มีแค่เทคนิคทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

พัฒนาการที่ต่อเนื่่อง

 • ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เข้าไปช่วยทันทีเมื่อเห็นผู้เรียนเจอปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ได้จริงๆ
 • เข้าใจครบทุกบทเรียนจริงๆก่อนจะเริ่มบทต่อไป

อีเอ็นจีสแควร์ สถาบันสอน IELTS
เพื่อคนที่ต้องการ Band 7.0 เพื่อยืนเข้ามหาลัยชั้นนำ


เนื้อหาเฉพาะ

 • เนื้อหาเชิงลึกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนยุคปัจจุบันที่มีเวลาจำกัดและต้องทำคะแนนได้สูงๆ

สอบถามได้ตลอดเวลา

 • เพื่อทำให้การเรียน online เทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว เราเปิดให้ผู้เรียนถามคำถามได้ตลอดเวลาที่ดูวิดิโอสอนของเรา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจทุกวินาทีของวิดิโอสอนเราจริงๆ

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

 • เราใช้เวลาสร้างแบบฝึกหัดๆเท่าๆกับการสร้างคอร์ส เพราะแบบฝึกหัดสำคัญอย่างมากกับพัฒนาการของผู้เรียนไม่แพ้กันกับเนื้อหาการสอนเลย

สื่อการสอนมากมากหลายชนิด

 • วิดิโอสอน สรุปท้ายบท แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และสื่อต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ไม่ใช่แค่เทียบเท่า แต่ดีกว่าการเรียนตัวต่อตัวไปอีกขั้น

คลังความรู้เพิ่มเติม

 • เราสร้างคลังความรู้ขนาดยักษ์​ (repository) นอกเหนือจากตัวคอร์ส รวบรวมความรู้ที่สำคัญมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้คลุกคลีกับภาษามากพอ ไม่ใช่มีแค่เทคนิคทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

พัฒนาการที่ต่อเนื่่อง

 • ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เข้าไปช่วยทันทีเมื่อเห็นผู้เรียนเจอปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ได้จริงๆ
 • เข้าใจครบทุกบทเรียนจริงๆก่อนจะเริ่มบทต่อไป

อีเอ็นจีสแควร์ สถาบันสอน IELTS
เพื่อคนที่ต้องการ Band 7.0 เพื่อยืนเข้ามหาลัยชั้นนำ


เนื้อหาเฉพาะ

 • เนื้อหาเชิงลึกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนยุคปัจจุบันที่มีเวลาจำกัดและต้องทำคะแนนได้สูงๆ

สอบถามได้ตลอดเวลา

 • เพื่อทำให้การเรียน online เทียบเท่าหรือดีกว่าการเรียนแบบตัวต่อตัว เราเปิดให้ผู้เรียนถามคำถามได้ตลอดเวลาที่ดูวิดิโอสอนของเรา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจทุกวินาทีของวิดิโอสอนเราจริงๆ

แบบฝึกหัดครบทุกมิติ

 • เราใช้เวลาสร้างแบบฝึกหัดๆเท่าๆกับการสร้างคอร์ส เพราะแบบฝึกหัดสำคัญอย่างมากกับพัฒนาการของผู้เรียนไม่แพ้กันกับเนื้อหาการสอนเลย

สื่อการสอนมากมากหลายชนิด

 • วิดิโอสอน สรุปท้ายบท แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และสื่อต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ไม่ใช่แค่เทียบเท่า แต่ดีกว่าการเรียนตัวต่อตัวไปอีกขั้น

คลังความรู้เพิ่มเติม

 • เราสร้างคลังความรู้ขนาดยักษ์​ (repository) นอกเหนือจากตัวคอร์ส รวบรวมความรู้ที่สำคัญมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้คลุกคลีกับภาษามากพอ ไม่ใช่มีแค่เทคนิคทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

พัฒนาการที่ต่อเนื่่อง

 • ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เข้าไปช่วยทันทีเมื่อเห็นผู้เรียนเจอปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ได้จริงๆ
 • เข้าใจครบทุกบทเรียนจริงๆก่อนจะเริ่มบทต่อไป

จุดยืนของเราต่อความสำเร็จของผู้เรียน

เราเชื่อว่าการที่น้องๆนักเรียนจะได้ Band 6.5-7.0 "อย่างแท้จริง" เนื้อหาการสอนที่ดีอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ องค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆเช่น ผู้สอน แบบฝึกหัด บททดสอบ ระบบการติดตามพัฒนาการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอร์ส สื่อการสอนเพิ่มเติม จะต้องสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งพัฒนาทุกองค์ประกอบให้เต็มที่ที่สุดเสมอ ที่ ENGsquare ความสำเร็จของผู้เรียนมาเหนือสิ่งอื่นใด

จุดยืนของเราต่อความสำเร็จของผู้เรียน

          เราเชื่อว่าการที่น้องๆนักเรียนจะได้ Band 7.0 "อย่างแท้จริง" เนื้อหาการสอนที่ดีอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ องค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆเช่น ผู้สอน แบบฝึกหัด บททดสอบ ระบบการติดตามพัฒนาการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอร์ส สื่อการสอนเพิ่มเติม จะต้องสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งพัฒนาทุกองค์ประกอบให้เต็มที่ที่สุดเสมอ ที่ ENGsquare ความสำเร็จของผู้เรียนมาเหนือสิ่งอื่นใด

จุดยืนของเราต่อความสำเร็จของผู้เรียน

          เราเชื่อว่าการที่น้องๆนักเรียนจะได้ Band 7.0 "อย่างแท้จริง" เนื้อหาการสอนที่ดีอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ องค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆเช่น ผู้สอน แบบฝึกหัด บททดสอบ ระบบการติดตามพัฒนาการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอร์ส สื่อการสอนเพิ่มเติม จะต้องสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งพัฒนาทุกองค์ประกอบให้เต็มที่ที่สุดเสมอ

ที่ ENGsquare ความสำเร็จของผู้เรียนมาเหนือสิ่งอื่นใด

สอนโดย ครูบีม อีเอ็นจีสแควร์

Beam Ariyatach Supasawaswach

•   IELTS Band 9.0
•   CAE — Grade A
•   ประสบการณ์สอน 10 ปี
•   เจ้าของสถาบันอีเอ็นจีสแควร์
•   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Email: Info@engsquare.site

สอนโดย ครูบีม อีเอ็นจีสแควร์

Beam Ariyatach Supasawaswach

•   IELTS Band 9.0

•   CAE — Grade A

•   ประสบการณ์สอน IELTS และ TOEFL กว่า 10 ปี

•   เจ้าของสถาบันอีเอ็นจีสแควร์

•   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

สอนโดยครูบีม อีเอ็นจีสแควร์

Beam Ariyatach Supasawaswach

⭐   IELTS Band 9.0

⭐   CAE — Grade A

⭐   ประสบการณ์สอน 10 ปี

⭐   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

Partner

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่