คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

สอนโดย ครูบีม IELTS เจ้าของสถาบัน ENGsquare

⭐   IELTS Band 9.0

⭐   CAE — Grade A

⭐   ประสบการณ์สอน 10 ปี

⭐   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

มีทั้งหมด 8 คอร์ส

คอร์สพื้นฐาน 3 คอร์ส

1. คอร์ส Vocabulary

2. คอร์ส Super Grammar

3. คอร์ส Integrated Skills

คอร์ส IELTS 5 คอร์ส

1. คอร์ส IELTS Listening

4. คอร์ส IELTS Writing Task 1

2. คอร์ส IELTS Speaking

5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

3. คอร์ส IELTS Reading


คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

สอนโดย ครูบีม IELTS เจ้าของสถาบัน ENGsquare

⭐   IELTS Band 9.0

⭐   CAE — Grade A

⭐   ประสบการณ์สอน 10 ปี

⭐   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

สอนโดย ครูบีม IELTS เจ้าของสถาบัน ENGsquare

⭐   IELTS Band 9.0

⭐   CAE — Grade A

⭐   ประสบการณ์สอน 10 ปี

⭐   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

สอนโดย ครูบีม IELTS เจ้าของสถาบัน ENGsquare

⭐   IELTS Band 9.0

⭐   CAE — Grade A

⭐   ประสบการณ์สอน 10 ปี

⭐   เกียรตินิยมอันดับ 1, MUIC

มีทั้งหมด 8 คอร์ส

คอร์สพื้นฐาน 3 คอร์ส

1. คอร์ส Vocabulary

2. คอร์ส Super Grammar

3. คอร์ส Integrated Skills

คอร์ส IELTS 5 คอร์ส

1. คอร์ส IELTS Listening

2. คอร์ส IELTS Speaking

3. คอร์ส IELTS Reading

4. คอร์ส IELTS Writing Task 1

5. คอร์ส IELTS Writing Task 2


มีทั้งหมด 8 คอร์ส

คอร์สพื้นฐาน
3 คอร์ส

1. Vocabulary

2. Super Grammar

3. Integrated Skills

คอร์ส IELTS
5 คอร์ส

1. Listening

2. Speaking

3. Reading

4. Writing Task 1

5. Writing Task 2


8 คอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปถึง Band 7.0 ได้ยังไง?

ครูต้องขอเกริ่นก่อนว่า..เหตุผลหลักที่นักเรียนเรียน IELTS แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือ 'นักเรียนไม่มีพื้นฐานเพียงพอ' แต่รีบไปเรียนคอร์สที่สอน IELTS ทั้งๆที่ 'ยังไม่เคยมีพื้นฐานอังกฤษมาก่อน' การเรียนคอร์ส IELTS จะทำให้เรามีกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการพิชิตข้อสอบก็จริง แต่...สำหรับคนที่พื้นฐานไม่เพียงพอ การรู้เทคนิคเยอะๆ จะแทบไม่ได้ช่วยอะไรกับการได้ Band 7.0 ของเราเลย

จินตนาการให้เห็นภาพง่ายๆว่าเรามีเทคนิคอยู่กับตัวเป็น 10 เทคนิค แต่ถ้าเรายังฟังไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ หรือยังสร้างประโยคไม่ได้ เทคนิคทั้ง 10 ที่เรามี ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย – สูญเปล่า มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เทคนิคการทำข้อสอบจะช่วยเรา ถ้าเนื้อแท้ภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอ (เราน่าจะเคยเห็นว่าบางคน เรียน IELTS แปบเดียวกลับพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว บางคนเรียน IELTS ตั้งนานแต่พัฒนาช้า – สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องนี้คือทักษะพื้นฐานของแต่ละคนนั่นเอง)

ดังนั้น ครูบีมจึงสร้างคอร์สพื้นฐานถึง 3 คอร์สด้วยกันเพื่อที่จะ make sure ว่านักเรียนทุกคนมีรากฐานภาษาอังกฤษที่แน่นเพียงพอ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา IELTS และพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งคอร์สพื้นฐานจะประกอบไปด้วย...

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

🔑 1. คอร์ส Vocabulary
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่พัฒนาทักษะคำศัพท์ในทุกมิติของนักเรียน — ทักษะการแปลเป็นคำ ทักษะการแปลเป็นกลุ่มก้อน ทักษะการใช้จริงให้ถูกหลัก ทักษะการใช้จริงให้ถูกบริบท นอกจากนี้ในคอร์สจะมีสอนโครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสาร 100 โครงสร้าง, คำศัพท์ที่ได้เจอใน IELTS อีก 200 คำ, และคำศัพท์ตามหมวดต่างๆอีก 10 หมวด หลังจบคอร์สนี้นักเรียนจะมีคำศัพท์ติดตัวมากพอที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย

🔑 2. คอร์ส Integrated Skills
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่วางรากฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคน ในแต่ละบทครูจะสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน, ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่อยู่ในการสอบ IELTS (เช่น technology, science, archaeology, psychology, etc.) เพื่อให้นักเรียนมีไอเดียในการสอบเขียนหรือสอบพูด หมดปัญหาการนึกไอเดียไม่ออกกับข้อสอบที่ต้องใช้ไอเดียในการตอบคำถามอย่าง IELTS

🔑 3. คอร์ส SuperGrammar
จะเป็นการสอน grammar อย่างละเอียด แน่น และ ลึก หลังจบคอร์สนี้ไปนักเรียนจะ
a) สามารถ 'แต่งประโยค' ได้หลากหลายและซับซ้อน ถูกหลัก
b) สามารถ 'อ่านบทความ' ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างง่ายดาย โดยใช้หลัก grammar ที่สอนไปในการเข้าใจประโยครูปแบบต่างๆของข้อสอบ

🔑🔑 การได้เรียนคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สนี้จะทำให้เราพัฒนาทักษะที่เป็น "เนื้อแท้" ในภาษาอังกฤษของเราได้แบบก้าวกระโดด ครบทุกมิติ (มิติของคำศัพท์, มิติของแกรมม่า, มิติของความรู้รอบตัว)
a) เราจะสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกหลักจากคอร์ส SuperGrammar
b) เราจะสื่อความหมายได้หลากหลายและเป็นอิสระจากคอร์ส Vocabulary
c) และเราจะสร้างสรรค์ไอเดียให้คำตอบของเราได้จากคอร์ส Integrated Skills

**เนื้อหาที่รับส่งกันของคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 นี้จะทำให้ผู้เรียนไปลุยคอร์ส IELTS ต่อได้อย่างราบรื่น

🔑🔑 หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้าสู่คอร์ส IELTS ที่เหลือทั้ง 5 คอร์ส คราวนี้เนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับการสอบ IELTS ล้วนๆ โดยนักเรียนจะได้
a) ทำความเข้าใจแนวข้อสอบ IELTS และ สิ่งที่เขาจะวัดจากเรา
b) พัฒนาทักษะที่ IELTS จะวัดจากเราแบบเป็นขั้นเป็นตอน
c) เพิ่มเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มคะแนนเราไปอีกขั้น
d) ฝึกซ้อมก่อนสอบจริงจากแบบฝึกหัดและการบ้านที่ครูมีให้แบบครบทุกมิติ

🔑🔑🔑 โดยทั้งหมดทั้งปวงนี้ นักเรียนทุกคนจะไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะเรียนไม่เข้าใจหรือเปล่า เพราะคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สแรกจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนมีพื้นฐานภาษาที่แข็งแรงจริงๆ และแข็งแรงพอที่จะเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ IELTS ได้ลื่นไหล ไร้อุปสรรคใหญ่ๆอีกต่อไป


8 คอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปถึง Band 7.0 ได้ยังไง?

ครูต้องขอเกริ่นก่อนว่า..เหตุผลหลักที่นักเรียนเรียน IELTS แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือ 'นักเรียนไม่มีพื้นฐานเพียงพอ' แต่รีบไปเรียนคอร์สที่สอน IELTS ทั้งๆที่ 'ยังไม่เคยมีพื้นฐานอังกฤษมาก่อน' การเรียนคอร์ส IELTS จะทำให้เรามีกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการพิชิตข้อสอบก็จริง แต่...สำหรับคนที่พื้นฐานไม่เพียงพอ การรู้เทคนิคเยอะๆ จะแทบไม่ได้ช่วยอะไรกับการได้ Band 7.0 ของเราเลย

จินตนาการให้เห็นภาพง่ายๆว่าเรามีเทคนิคอยู่กับตัวเป็น 10 เทคนิค แต่ถ้าเรายังฟังไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ หรือยังสร้างประโยคไม่ได้ เทคนิคทั้ง 10 ที่เรามี ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย – สูญเปล่า มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เทคนิคการทำข้อสอบจะช่วยเรา ถ้าเนื้อแท้ภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอ (เราน่าจะเคยเห็นว่าบางคน เรียน IELTS แปบเดียวกลับพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว บางคนเรียน IELTS ตั้งนานแต่พัฒนาช้า – สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องนี้คือทักษะพื้นฐานของแต่ละคนนั่นเอง)

ดังนั้น ครูบีมจึงสร้างคอร์สพื้นฐานถึง 3 คอร์สด้วยกันเพื่อที่จะ make sure ว่านักเรียนทุกคนมีรากฐานภาษาอังกฤษที่แน่นเพียงพอ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา IELTS และพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งคอร์สพื้นฐานจะประกอบไปด้วย...

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

🔑 1. คอร์ส Vocabulary
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่พัฒนาทักษะคำศัพท์ในทุกมิติของนักเรียน — ทักษะการแปลเป็นคำ ทักษะการแปลเป็นกลุ่มก้อน ทักษะการใช้จริงให้ถูกหลัก ทักษะการใช้จริงให้ถูกบริบท นอกจากนี้ในคอร์สจะมีสอนโครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสาร 100 โครงสร้าง, คำศัพท์ที่ได้เจอใน IELTS อีก 200 คำ, และคำศัพท์ตามหมวดต่างๆอีก 10 หมวด
หลังจบคอร์สนี้นักเรียนจะมีคำศัพท์ติดตัวมากพอที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย

🔑 2. คอร์ส Integrated Skills
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่วางรากฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคน ในแต่ละบทครูจะสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน, ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่อยู่ในการสอบ IELTS (เช่น technology, science, archaeology, psychology, etc.) เพื่อให้นักเรียนมีไอเดียในการสอบเขียนหรือสอบพูด หมดปัญหาการนึกไอเดียไม่ออกกับข้อสอบที่ต้องใช้ไอเดียในการตอบคำถามอย่าง IELTS

🔑 3. คอร์ส SuperGrammar
จะเป็นการสอน grammar อย่างละเอียด แน่น และ ลึก หลังจบคอร์สนี้ไปนักเรียนจะ
a) สามารถ 'แต่งประโยค' ได้หลากหลายและซับซ้อน ถูกหลัก
b) สามารถ 'อ่านบทความ' ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างง่ายดาย โดยใช้หลัก grammar ที่สอนไปในการเข้าใจประโยครูปแบบต่างๆของข้อสอบ

🔑🔑 การได้เรียนคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สนี้จะทำให้เราพัฒนาทักษะที่เป็น "เนื้อแท้" ในภาษาอังกฤษของเราได้แบบก้าวกระโดด ครบทุกมิติ (มิติของคำศัพท์, มิติของแกรมม่า, มิติของความรู้รอบตัว)
a) เราจะสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกหลักจากคอร์ส SuperGrammar
b) เราจะสื่อความหมายได้หลากหลายและเป็นอิสระจากคอร์ส Vocabulary
c) และเราจะสร้างสรรค์ไอเดียให้คำตอบของเราได้จากคอร์ส Integrated Skills

**เนื้อหาที่รับส่งกันของคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 นี้จะทำให้ผู้เรียนไปลุยคอร์ส IELTS ต่อได้อย่างราบรื่น

🔑🔑 หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้าสู่คอร์ส IELTS ที่เหลือทั้ง 5 คอร์ส คราวนี้เนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับการสอบ IELTS ล้วนๆ โดยนักเรียนจะได้
a) ทำความเข้าใจแนวข้อสอบ IELTS และ สิ่งที่เขาจะวัดจากเรา
b) พัฒนาทักษะที่ IELTS จะวัดจากเราแบบเป็นขั้นเป็นตอน
c) เพิ่มเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มคะแนนเราไปอีกขั้น
d) ฝึกซ้อมก่อนสอบจริงจากแบบฝึกหัดและการบ้านที่ครูมีให้แบบครบทุกมิติ

🔑🔑🔑 โดยทั้งหมดทั้งปวงนี้ นักเรียนทุกคนจะไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะเรียนไม่เข้าใจหรือเปล่า เพราะคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สแรกจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนมีพื้นฐานภาษาที่แข็งแรงจริงๆ และแข็งแรงพอที่จะเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ IELTS ได้ลื่นไหล ไร้อุปสรรคใหญ่ๆอีกต่อไป


8 คอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปถึง Band 7.0 ได้ยังไง?

ครูต้องขอเกริ่นก่อนว่า..เหตุผลหลักที่นักเรียนเรียน IELTS แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือ 'นักเรียนไม่มีพื้นฐานเพียงพอ' แต่รีบไปเรียนคอร์สที่สอน IELTS ทั้งๆที่ 'ยังไม่เคยมีพื้นฐานอังกฤษมาก่อน' การเรียนคอร์ส IELTS จะทำให้เรามีกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆในการพิชิตข้อสอบก็จริง แต่...สำหรับคนที่พื้นฐานไม่เพียงพอ การรู้เทคนิคเยอะๆ จะแทบไม่ได้ช่วยอะไรกับการได้ Band 7.0 ของเราเลย

จินตนาการให้เห็นภาพง่ายๆว่าเรามีเทคนิคอยู่กับตัวเป็น 10 เทคนิค แต่ถ้าเรายังฟังไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ หรือยังสร้างประโยคไม่ได้ เทคนิคทั้ง 10 ที่เรามี ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย – สูญเปล่า มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่เทคนิคการทำข้อสอบจะช่วยเรา ถ้าเนื้อแท้ภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอ (เราน่าจะเคยเห็นว่าบางคน เรียน IELTS แปบเดียวกลับพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว บางคนเรียน IELTS ตั้งนานแต่พัฒนาช้า – สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องนี้คือทักษะพื้นฐานของแต่ละคนนั่นเอง)

ดังนั้น ครูบีมจึงสร้างคอร์สพื้นฐานถึง 3 คอร์สด้วยกันเพื่อที่จะ make sure ว่านักเรียนทุกคนมีรากฐานภาษาอังกฤษที่แน่นเพียงพอ ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา IELTS และพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งคอร์สพื้นฐานจะประกอบไปด้วย...

อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

🔑 1. คอร์ส Vocabulary
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่พัฒนาทักษะคำศัพท์ในทุกมิติของนักเรียน — ทักษะการแปลเป็นคำ ทักษะการแปลเป็นกลุ่มก้อน ทักษะการใช้จริงให้ถูกหลัก ทักษะการใช้จริงให้ถูกบริบท นอกจากนี้ในคอร์สจะมีสอนโครงสร้างที่ใช้ในการสื่อสาร 100 โครงสร้าง, คำศัพท์ที่ได้เจอใน IELTS อีก 200 คำ, และคำศัพท์ตามหมวดต่างๆอีก 10 หมวด
หลังจบคอร์สนี้นักเรียนจะมีคำศัพท์ติดตัวมากพอที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย

🔑 2. คอร์ส Integrated Skills
จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่วางรากฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคน ในแต่ละบทครูจะสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน, ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่อยู่ในการสอบ IELTS (เช่น technology, science, archaeology, psychology, etc.) เพื่อให้นักเรียนมีไอเดียในการสอบเขียนหรือสอบพูด หมดปัญหาการนึกไอเดียไม่ออกกับข้อสอบที่ต้องใช้ไอเดียในการตอบคำถามอย่าง IELTS

🔑 3. คอร์ส SuperGrammar
จะเป็นการสอน grammar อย่างละเอียด แน่น และ ลึก หลังจบคอร์สนี้ไปนักเรียนจะ
a) สามารถ 'แต่งประโยค' ได้หลากหลายและซับซ้อน ถูกหลัก
b) สามารถ 'อ่านบทความ' ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างง่ายดาย โดยใช้หลัก grammar ที่สอนไปในการเข้าใจประโยครูปแบบต่างๆของข้อสอบ

🔑🔑 การได้เรียนคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สนี้จะทำให้เราพัฒนาทักษะที่เป็น "เนื้อแท้" ในภาษาอังกฤษของเราได้แบบก้าวกระโดด ครบทุกมิติ (มิติของคำศัพท์, มิติของแกรมม่า, มิติของความรู้รอบตัว)
a) เราจะสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกหลักจากคอร์ส SuperGrammar
b) เราจะสื่อความหมายได้หลากหลายและเป็นอิสระจากคอร์ส Vocabulary
c) และเราจะสร้างสรรค์ไอเดียให้คำตอบของเราได้จากคอร์ส Integrated Skills

**เนื้อหาที่รับส่งกันของคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 นี้จะทำให้ผู้เรียนไปลุยคอร์ส IELTS ต่อได้อย่างราบรื่น

🔑🔑 หลังจากนั้นนักเรียนจะเข้าสู่คอร์ส IELTS ที่เหลือทั้ง 5 คอร์ส คราวนี้เนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับการสอบ IELTS ล้วนๆ โดยนักเรียนจะได้
a) ทำความเข้าใจแนวข้อสอบ IELTS และ สิ่งที่เขาจะวัดจากเรา
b) พัฒนาทักษะที่ IELTS จะวัดจากเราแบบเป็นขั้นเป็นตอน
c) เพิ่มเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มคะแนนเราไปอีกขั้น
d) ฝึกซ้อมก่อนสอบจริงจากแบบฝึกหัดและการบ้านที่ครูมีให้แบบครบทุกมิติ

🔑🔑🔑 โดยทั้งหมดทั้งปวงนี้ นักเรียนทุกคนจะไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะเรียนไม่เข้าใจหรือเปล่า เพราะคอร์สพื้นฐานทั้ง 3 คอร์สแรกจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนมีพื้นฐานภาษาที่แข็งแรงจริงๆ และแข็งแรงพอที่จะเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ IELTS ได้ลื่นไหล ไร้อุปสรรคใหญ่ๆอีกต่อไป

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

1. IELTS Listening
2. IELTS Speaking
3. IELTS Reading
4. IELTS Writing Task 1
5. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

1. Vocabulary
2. Super Grammar
3. Integrated Skills
4. IELTS Listening
5. IELTS Speaking
6. IELTS Reading
7. IELTS Writing Task 1
8. IELTS Writing Task 2

 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

แพคเกจยอดนิยม

แพคเกจ IELTS 5 ทักษะ

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส

 1. คอร์ส IELTS Listening
 2. คอร์ส IELTS Speaking
 3. คอร์ส IELTS Reading
 4. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 5. คอร์ส IELTS Writing Task 2

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

 • เนื้อหาทั้งหมด 26 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 3 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

7,500.-

แพคเกจ IELTS Premium

ในแพคเกจนี้มีทั้งหมด 8 คอร์ส  

 1. คอร์ส Vocabulary
 2. คอร์ส Super Grammar
 3. คอร์ส Integrated Skills
 4. คอร์ส IELTS Listening
 5. คอร์ส IELTS Speaking
 6. คอร์ส IELTS Reading
 7. คอร์ส IELTS Writing Task 1
 8. คอร์ส IELTS Writing Task 2
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานแพคเกจ 5 เดือน (เลือกวันเริ่มเรียนได้)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ซื้อแพคเกจนี้

 • การันตี Band 7.0
 • ตรวจงานเขียนไม่จำกัดจำนวน (เขียนส่งเพิ่มเองได้)
 • IELTS Speaking Mock Exam กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา (3 ครั้ง)
 • ขอแบบฝึกหัดเพิ่มได้ไม่อั้น
 • ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับครูบีมได้โดยตรง
 • เข้าร่วม Facebook Group, IELTS Exclusive ครูบีมจะคอยอัพเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

9,900.-

รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง

✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้

✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ

✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)

✅   มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

✅   มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และข้อสอบ

✅   มีตรวจงานเขียนและการพูดของผู้เรียน

✅   มีคลังความรู้มากมาย เช่น model essays, speaking questions, etc.

✅   ถามคำถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)


รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง
✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้
✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ
✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ จนกว่าอายุคอร์สจะหมด
✅   มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
✅   มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และข้อสอบ
✅   มีตรวจงานเขียนและการพูดของผู้เรียน
✅   มีคลังความรู้มากมาย เช่น model essays, speaking questions, etc.
✅   ถามคำถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)


รูปแบบการเรียน

✅   เรียนบนเว็ปไซต์ของสถาบันโดยตรง

✅   เรียนผ่านคอม, แท็บเล็ต และมือถือได้

✅   สอนผ่านคลิปวิดีโอ

✅   ดูเนื้อหาซ้ำกี่รอบก็ได้ (จนกว่าอายุคอร์สเรียนจะหมด)

✅   มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

✅   มีแบบฝึกหัด, การบ้าน และข้อสอบ

✅   มีตรวจงานเขียนและการพูดของผู้เรียน

✅   มีคลังความรู้มากมาย เช่น model essays, speaking questions, etc.

✅   ถามคำถามครูบีมโดยตรงได้ตลอดเวลา (ผ่านไลน์ส่วนตัว)


รับนักเรียนเพียง 30 คนต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

รับนักเรียน 30 คนต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

รับนักเรียนเพียง 30 คนต่อเดือนเท่านั้น
เพื่อให้ครูบีมสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

รีวิวจากผู้เรียน

รีวิวจากผู้เรียน


รีวิวจากผู้เรียน

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

Partner

ติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่นี่

Email: Info@engsquare.site

Partner